Utleiepriser gjeldende fra 1.januar 2018:

 

Hele huset, fredag - søndag kr 5.500,-
Hele huset, en dag kr 4.000,-
Ekstra dag  kr    500,-
Storesalen   kr 3.000,-
Veslesalen kr 2.000,-
Møterom i 2.etg kr    500,-
Leie av trådløs projector og elektrisk styrt lerret kr    500,-
   

 

 Styret

Ønsker du å leie Bondestua? Ta kontakt med Dagfinn og Anne Lise Ødegård på telefon 907 60 841 eller 419 08 486.

 

Du kan også se i kalenderen når Bondestua er ledig!

Er datoen merket med rødt, er det et privat arrangement og storstua er opptatt.

Åpne arrangementer blir merket med grønt, disse blir ofte også annonsert i lokalavisen.

Ingen farge på dato? Ledig for ditt arrangement :)

 

Sjekk også våre leiepriser.

 

Har du andre spørsmål om Bondestua, vennligst ta kontakt med noen i styret.

 

Dersom du skal leie Bondestua må du skrive leiekontrakt. Dette avtales med vaktmester Dagfinn Ødegård. Dagfinn er også den som har ansvar for utlevering av nøkler, samt omvisning på huset i forkant av arrangementet.

Aldersgrense for å leie Bondestua er satt til 25 år. Dersom du er under 25, må en person over 30 år stå som ansvarlig og også være tilstede i Bondestua under hele arrangementet.

Det finnes oppslag i kjøkkenet for hvordan det skal ryddes og rengjøres. Det er spesielt viktig at oppvask i storhusholdningsmaskinen blir gjort skikkelig. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i dette. Dersom gjeldene regler ikke blir etterfulgt, vil dette kunne medføre ekstra kostnad for deg som leietaker.