Dersom du skal leie Bondestua må du skrive leiekontrakt. 

Aldersgrense for å leie Bondestua er satt til 25 år. Dersom arrangøren er under 25 år, må en person over 30 år stå som ansvarlig og også være tilstede i Bondestua under hele arrangementet.

Det finnes oppslag i kjøkkenet for hvordan det skal ryddes og rengjøres. Det er spesielt viktig at oppvask i storhusholdningsmaskinen blir gjort riktig. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i dette.

Dersom gjeldene regler ikke blir fulgt, vil det kunne medføre ekstra kostnad for leietaker. (Merk: Depositum og leie skal innbetales før nøkkel utleveres).

 

Styret i Bondestua har besluttet at det også leies ut til ungdom, forutsatt at betingelsene over oppfylles.