Styret i Bondestua SA

Navn Stilling Telefon
Johannes Bye Styreleder 906 84 742
Kristine Bergquist Sekretær 926 83 688
Morten Jaavall Styremedlem 951 12 604
Karianne Krog Styremedlem 917 07 857
Helene Østbye Kasserer 419 08 884
Lillian M. Jansen Styremedlem 901 11 347
Richard Tuithof Styremedlem 958 96 421
Nils Amund Krog Varamedlem
John Kr. (Nutte) Solbrekke Varamedlem
Dagfinn Ødegård Vaktmester 419 08 486