Styret i Bondestua SA

Navn Stilling Telefon
Karianne Krog Styreleder 917 07 857
Helene Østbye Kasserer 419 08 884
Lillian M. Jansen Styremedlem 901 11 347
Richard Tuithof Styremedlem
Nils Amund Krog Varamedlem
John Kr. (Nutte) Solbrekke Varamedlem
Dagfinn Ødegård Vaktmester 419 08 486
Øyvind Brandsrud Styremedlem